İç Mekânda Enerji Verimliliği ve Teknoloji İlişkisi: Güncel Uygulamalar Bağlamında Bir İrdeleme


Creative Commons License

Tavşan F., Tavşan C., Fettahoğlu E.

Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi, vol.4, no.2, pp.112-120, 2021 (Peer-Reviewed Journal)