Trabzon Hyssus Limanı Sürmene Araklı ve Parakalmion Çapar teknesinin zamansal değişimi


ERÜZ C., PEŞMAN E., KÖSE E.

ODÜ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.12, pp.542-552, 2015 (Peer-Reviewed Journal)