UMUT TEORİSİ VE SPOR


ÇELİK A. , ŞAHİN M., ŞAM C. T.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.16, sa.4, ss.29-36, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 16 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.29-36

Özet

ÖZET

Umut, çok eski ça

 

ğlardan beri insanlığı etkileyen bir olgudur. Bu alanda önemli çalışmalar yapan

Snyder umudu, içerisinde amaca yönelik özel stratejiler olu

 

şturma (Pathway) ve bu stratejilere ulaşmak için

gerekli motivasyonel enerjinin sa

 

ğlanması (agency) unsurlarını içeren bir düşünme yöntemi olarak tanımlamıştır.

Umut teorisinin 21.y

 

üzyılda yararlanıldığı birçok disiplin vardır. Bunlardan birisi de spor psikolojisidir. Umut

teorisi ve spor psikolojisi literatürü ba

 

şarı motivasyonu, amaç oluşturma ve başarılı stratejiler geliştirme

noktalarında birbirlerini desteklemektedirler. Bununla beraber

 

, umut teorisi spor psikolojisi için yeni bir alandır.

Umut teorisinin spor psikolojisinde de kabul gören bir avantajı antrenörler ve spor ara

 

ştırmacıları arasında bir

ba

 

ğ kurmasıdır. İkisi de başarılı sporcular ortaya çıkarma noktasında birleşmektedir. Sonuç olarak, bu araştırma

ile umut teorisinin düzenli spor yapan bireylerin

 

amaçlarına yönelik strateji planlamak (pathway) ve bu stratejiyi

uygulamak için gerekli motivasyonu sa

 

ğlamanın (agency) önemi ortaya konmuştur. Araştırmanın son

bölümünde gelecekte yapılacak çalı

 

şmalar için bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar

 

Kelimeler:

Umut Teorisi, Spor, Spor Psikolojisi.