Molecular Docking of New Hybrid Triazole Derivatives into Tyrosinase Enzyme


DEMİR İ., ERDEM S., ÇOLAK A. , DEMİRBAŞ N.

1.Euroasia Biochemical Approaches Technologies Congress, 27 - 30 Ekim 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri