İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından İnsan Sermayesi Unsurları: Performans, Değer ve Kariyer İlerlemesine Katkıları


Creative Commons License

Özyılmaz A.

in: İktisadi ve İdari Bilimler: Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Yüksel Akay, Editor, IVPE Yayınları, Cetinje, pp.1-983, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: IVPE Yayınları
  • City: Cetinje
  • Page Numbers: pp.1-983
  • Editors: Yüksel Akay, Editor
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı, insan kaynakları yönetimi literatürüne dayalı olarak, insan sermayesinin ölçülmesinde ve ona değer biçilmesinde hangi faktörlerin dikkate alınması gerektiğini ortaya koymaktır. Araştırmamız, insan sermayesinin bireye performans, kariyer ilerlemesi, kariyer başarısı ve değer kattığını göstermektedir. Birey akli yeteneğini insan sermayesiyle daha da geliştirdikçe hem kendisi hem de çalıştığı işletme açısından beklenenin üzerinde performans çıktıları ortaya koymaktadır. Bu insan kaynakları yöneticilerine, sadece akli yeteneği değil aynı zamanda yüksek insan sermayesi yeteneğine sahip bireylerin işe alınması, geliştirilmesi ve işletmede tutulması gerektiğini göstermektedir çünkü rekabetçi ortam işletmelerin her gün daha başarılı sonuçlar ortaya koymasını zorunlu kılmaktadır. Rekabetçi sonuçlara ulaşabilmenin yegâne yolu da insan sermayesi ileri düzeyde ve akli olarak yeteneği olan bireylerin işletmelerde çalıştırılmasıdır. İnsan sermayesinin unsurları çok yönlüdür çünkü pek çok unsur insan sermayesinin gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlamaktadır. İnsan sermayesi bireyin sahip olduğu eğitimi, bilgiyi, hünerleri, yetenekleri, fikirleri, sağlığı ve enformasyonu içerir. İnsan sermayesi tecrübeyi de içine alır. Tecrübe içinde işle ilgili tecrübe, çalışılan işletmeyle ilgili tecrübe ve çalışılan endüstri ile ilgili tecrübe yer alır. İnsan sermayesinde bilginin önemi büyüktür. Bilgi bireyde açık bilgi ve örtük bilgi şeklindedir. Bireysel sağlık son yıllarda önemi giderek artan bir insan sermayesi unsurudur. Farklı meslek gruplarının kendine özgü insan sermayesi unsurları olabilir. İnsan sermayesi organizasyon içerisinde farklı seviyelerde bulunmaktadır. Bunlar bireysel sosyal sermaye, ünite veya fonksiyonel sosyal sermaye ve işletme seviyesindeki sosyal sermayedir. İnsan sermayesinin bu niteliğinin ötesinde insan sermayesinin işletmedeki homojen ve heterojen yapısı da dikkate alınmalıdır.