Yıllık Maksimum Akımların Bazı Olasılık Dağılımlarına Uygunluğunun Ki-Kare ve Kolmogorov-Smirnov Testleri ile Belirlenmesi


Saka F., YÜKSEK Ö. , Baş M. , ANILAN T. , Kaplan H.

Taşkın ve Heyelan Sempozyumu, Trabzon, Türkiye

  • Basıldığı Şehir: Trabzon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye