Yıllık Maksimum Akımların Bazı Olasılık Dağılımlarına Uygunluğunun Ki-Kare ve Kolmogorov-Smirnov Testleri ile Belirlenmesi


Saka F., YÜKSEK Ö. , Baş M. , ANILAN T. , Kaplan H.

Taşkın ve Heyelan Sempozyumu, Trabzon, Turkey

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey