Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi


SANCAR C.

Fırtına Havzası Bütünleşik Yönetim Planlamasında Altyapı Gelişmelerinin Katılımcı Yaklaşımla Belirlenmes, vol.1, no.1, pp.255-307, 2015 (Peer-Reviewed Journal)