İlköğretim 7. Sınıf fen ve teknoloji öğretmen kılavuz kitabının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi


AYVACI H. Ş., ŞENEL ÇORUHLU T.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.1, pp.25-37, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.25-37
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to emerge science and technology teachers’ opinions about 7th science and technology teacher guide book. Case study research method was used in this study. The sample of this study consisted of 10 science and technol-ogy teachers working in Trabzon. Semi-structured interview was used for data collec-tion. Descriptive and content analysis were used for data analysis process. At the end of the study; it was found that teachers approve guide books in terms of language-expression and activity-addition activity. Also teachers criticized teacher guide books in terms of measurement and assessment. Proposals are presented relate to teachers should be inform about measurement and evaluation techniques in teachers guide book and also in-service education course program should be arrangement for teachers.

Bu çalışmanın amacı; Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin ilköğretim 7. sınıf Fen ve Teknoloji Öğretmen Kılavuz Kitabı ile ilgili sahip oldukları görüşleri açığa çıkarmaktır. Çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Trabzon’da çalışmakta olan 10 Fen ve Teknoloji öğretmeni oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat soruları kullanılmıştır. Müla-kat verilerinin analizinde betimsel analizden faydalanılmıştır. Araştırmanın sonucun-da; öğretmenlerin kılavuz kitabı dil anlatım, etkinlik ve ek etkinliklere yer verme yönünden beğendikleri, ölçme ve değerlendirme yönünden ise çeşitli açılardan eleş-tirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Kılavuz kitaplarda ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkında gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve öğretmenlere hizmet içi eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi gerektiği öneri olarak sunulmuştur.