DESIGN OF BEAM-BASED SCAFFOLD STRUCTURES WITH VARIABLE POROSITY RATIOS at DIFFERENT COLUMN THICKNESSES AND OBTAINING EFFECTIVE ELASTIC MODULUS OF MODELS; A FİNİTE ELEMENT STUDY


Şahin M., Karaman D., Kahramanzade H.

3. INTERNATIONAL PALANDOKEN SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, Erzurum, Turkey, 11 - 12 December 2021, pp.115-116

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.115-116
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The tissues in the human body are damaged irreversibly due to various reasons such as accidents and diseases. Innovative and remarkable implant technologies are being developed that can perform the same function in place of lost tissues. However, implant technology has not yet reached the level that can replace tissues at the desired level and exhibit the same biomechanical behavior as the lost tissue. When the biomechanical properties of the materials currently used in implant manufacturing are examined, the modulus of elasticity appears to be much larger than the cortical and trabecular bones modulus of elasticity surrounding the implant. In recent years, the use of porous structures is enhancing widespread in order to reduce this difference between tissue and implant. With the creation of porous structures, it has been possible to reduce the effective modulus of elasticity of the material and to obtain the most compatible structure with human bone by controlling the porosity ratio. Different types of cells are designed and used in order to make the designed porous structures homogeneous. Among these unit cell structures, one of the most frequently used structures is beam-based structures. In this study according to this information, beam-based structured models were created. In the creation of the models, cells with a porosity of 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 and 85 %were designed by keeping the column thickness constant and increasing the cell size. In total, 32 cells with a porous lattice structure were formed by applying 4 different (0.12, 0.24, 0.36 and 0.48 mm) column thicknesses. Effective modulus of elasticity were calculated by using the relevant formula and taking into consideration the directional deformation obtained in the results of the analyses. As a result of the analysis, it was seen that there was no big difference in the effective modulus of elasticity that are obtained with the increase of the column thickness. In addition, it has been determined that the effective modulus of elasticity obtained with the change of porosity values varied to a great extent. While the effective modulus of elasticity obtained from the 50% porosity model was ~ 27 GPa, this value was found to be ~ 4.3 GPa in the 85% porosity models. In accordance with these results, it has been observed that the column thickness should be adjusted according to the load-bearing condition of the implant to be used. On the other hand, the porosity ratio will have a great effect in terms of the implant having the elasticity modulus value closest to the bone tissue.

İnsan vücudunda bulunan doku ve organlar kaza, hastalık gibi çeşitli sebeplerle geri kazandırılamayacak şekilde hasar görmektedir. Kaybedilen doku ve organların yerine aynı işlevi görebilecek yenilikçi ve dikkate değer implant teknolojileri geliştirilmektedir. Fakat implant teknolojisi henüz istenilen düzeyde doku ve organların yerini alabilecek, kaybedilen doku ile aynı biyomekanik davranışı sergileyebilecek düzeyde ulaşmamıştır. Halıhazırda implant üretiminde kullanılan malzemelerin biyomekanik özellikleri incelendiğinde, elastisite modüllerinin implantı çevreleyen kortikal ve trabeküler kemiklerin elasatisite modüllerinden çok daha büyük olduğu görülmektedir. Son yıllarda doku ve implant arasındaki bu farkın azaltılabilmesi adına gözenekli (poroz) yapıların kullanımı yaygınlaşmaktadır. Gözenekli yapıların oluşturulması ile birlikte malzemenin efektif elastisite modülünün azaltılabileceği ve porozite oranı kontrol edilerek insan kemiğine en uyumlu yapının elde edilebileceği mümkün olmuştur. Tasarlanan gözenekli yapıların homojen olması adına farklı tipteki hücreler oluşturulmuş ve kullanılmaktadır. Bu birim hücre yapıları içerisinden sıklıkla kullanılmakta olan yapılardan biri kiriş tabanlı yapılardır. Bu bilgiler ışığında yapılan çalışmada kiriş tabanlı yapıya sahip modeller oluşturulmuştur. Modellerin oluşturulmasında kolon kalınlığı sabit tutulup, hücre boyutunu arttırarak %50-55-60-65-70-75-80-85 poroziteye sahip hücreler tasarlanmıştır. Toplamda 4 farklı (0,12, 0,24, 0,36 ve 0,48 mm) kolon kalınlığına uygulanarak 32 adet gözenekli kafes yapıya sahip hücreler oluşturulmuştur. Analizler sonucunda elde edilen şekil değişimler dikkate alınarak efektif elastisite modülleri ilgili formül kullanılarak hesaplanmıştır. Analiz sonucunda, kolon kalınlığın artmasıyla birlikte elde edilen effektik elastisite modüllerinde büyük farklılıkların oluşmadığı görülmüştür. Bunun yanı sıra, porozite değerlerinin değişmesiyle birlikte elde dilen effektik elastitiste modüllerinin büyük oranda değiştiği tespit edilmiştir. %50 porozitedeki modelden elde edilen effektik elastisite modülünün ~ 27 GPa iken %85 porozitedeki modellerde bu değerin ~ 4,3 GPa olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında kolon kalınlığını, kullanılacak olan implant yük taşıma durumuna göre ayarlanması gerektiği görülmektedir. Porozite oranı ise implantın kemik dokusuna en yakın elastisite modülü değerine sahip olması açısından büyük etkisi olacaktır.