Geleneksel Konutlarda Eski Mekân-Yeni İşlev Uygunluğunun Değerlendirilmesi: Mehmet Efendi Konağı Örneği


Bekar İ., Dereci Ş.

Interior Design and Academy, vol.1, no.2, pp.3-20, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bulundukları dönemin izlerini taşıyan geleneksel konutlar, var oldukları toplumun kültürel özleriniyansıtan sivil mimari örnekleridir. Fakat toplumun sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik değerlerinindeğişime uğraması, kültürel kimlik ve yaşam koşullarını da değiştirmiş; bireylerin konutlardan beklentilerinifarklılaştırmış ve mevcut konutlar yeni gereksinimleri karşılayamaz duruma gelmiştir. Buyapıların pasif bir koruma anlayışı ile yok olması yerine, yeniden işlev verilerek sürdürülebilirliği sağlanabilmektedir. Yeni işlevin uygunluğunun  belirlenmesindeiseyapının çevre ve mekânla olanilişkisi önemli bir rol üstlenmektedir.Çalışma kapsamında yeniden işlevlendirme; eski mekân-yeni işlevin uygunluğuna bağlı olarak Mehmet Efendi Konağı özelinde “mekânsal açıdan işlevsel uygunluk” ve “çevresel açıdan işlevsel uygunluk” olarakiki başlıkta değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucundayapı,mekânsal ve çevresel açıdan belirlenen kriterler doğrultusunda eski mekân ve yeni işlev ilişkisi bakımdan uygun bulunmuştur