E-Devlet ve E-Yönetişim Bağlamında Postmodern Kamu Yönetimi


Firidin E.

in: Postmodern Kamu Yönetimi, Prof. Dr. Bekir Parlak,Doç. Dr. Kadir Caner Doğan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.275-307, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.275-307
  • Editors: Prof. Dr. Bekir Parlak,Doç. Dr. Kadir Caner Doğan, Editor
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Modernizm, batı dünyasının dogmatik düşünce biçiminin yerine aklı ve bilimi öne sürmüş ve bunda da başarılı olmuş bir paradigmanın adıdır. 20.yy.’ın son çeyreğinden itibaren güç kazanmaya başlayan postmodernizm akımı, modernzmin bir ürünü olan klasik kamu yönetimi anlayışına da eleştiriler getirmiştir. Postmodern kamu yönetimi yaklaşımına katkıda bulunan bilim insanları, klasik kamu yönetiminin standartlaşmış, tek yönlü iletişim kuran, hantal, üstün, tek tip ve yozlaşmış yönlerine tepki gösterdikten sonra, bunun yerine postmodern yönetim biçimleri olarak bir dizi kuram ve yaklaşım ortaya atmışlar. Yönetişim de postmodern kamu yönetiminin ürünlerinden biridir. Yönetişim kısaca, toplumdaki aktörlerin karar alma süreçlerine doğrudan ve aktif katılımına olanak veren bir yaklaşımdır. Teknolojik gelişmeler devleti postmodern kamu yönetimi anlayışının da desteğiyle, elektronik ortama taşımıştır. Edevlet, devletin hizmetlerinin hızlı ve az maliyet ile yapılmasının amaçlandığı bir sistemdir. Devletin bilindik hizmetlerinin sağlandığı bu ortam ayrıca; e-demokrasi, e-yönetişim ve e-katılım gibi süreçlerin de olacağı, postmodern bir kamu yönetimi anlayışının yansıması olacak niteliktedir. Bu çalışma, postmodernizmin kamu yönetimi anlayışına getirmiş olduğu değişimi, e-yönetişim ve edevlet örnekleri üzerinden ele almaktadır