Akut Promiyelositik Lösemili Hastaların Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi


ERKUT N.

LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM HASTALARI VE ARAŞTIRMA EĞİTİMİ BİRLİĞİ DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.43-48, 2017 (Non Peer-Reviewed Journal)