8-12 Yaş Çocuklarda Bazı Antropometrik Özellikler İle 50 Metre Serbest Stil Yüzme Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

ÖLMEZ C., YÜKSEK S. , ÜÇÜNCÜ M., AYAN V.

Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, vol.9, no.11, pp.95-100, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 11
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.95-100

Abstract

The Relationship Between Some Anthropometric Features and 50 Meter Freestyle Swimming Performance in 8-12 Ages Children

ABSTRACT

Objective: The objective of this study was to investigate the relationship between some anthropometric features and 50 m. freestyle swimming duration of 8-12 ages girl and boy swimmers. Material and Methods: 11 girls (age 11,09±0,94 years, height 152±88 cm, weight 47,45±8,88 kg, experience 3,23±0,61 years) and 12 boys (age 11,09±0,90 years, height 149±11 cm, weight 42,3±8,10 kg, experience 3,83±0,69 years) total 23 swimmers participated in this study voluntarily. Data related to height, weight, hand length, arm length, stroke length, leg length, foot length, shoulder width, waistline measurements and 50-meter freestyle swimming duration were collected. Data were expressed as mean ± standard deviation. Correlation between anthropometric measurements and 50 m. freestyle swimming performance of 8-12 ages children were studied with Pearson correlation analysis. All analyses were executed in SPSS 23.0 and the statistical significance was set at p<0.05. Results: The results indicated that there were negative and moderate relationship between 50 m freestyle swimming performance and arm span (r=-0,578; p<0,05), arm length (r=-0,566; p<0,05) and there were negative and low relationship between 50 m freestyle swimming performance and shoulder width (r=-0,440; p<0,05). Conclusion: This relationship indicates that when the stroke length, arm length and shoulder width degrees increase, 50 m freestyle swimming duration will decrease.

Key Words: Anthropometry; swimming; performance; child

8-12 Yaş Çocuklarda Bazı Antropometrik Özellikler ile 50 Metre Serbest Stil Yüzme Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, 8-12 yaş grubu kız ve erkek yüzücülerin, bazı antropometrik özellikleri ile 50 metre serbest stil yüzme zamanları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya 11 kız (yaş 11,09±0,94 yıl, boy 152±88 cm, vücut ağırlığı 47,45±8,88 kg, spor yaşı 3,23±0,61 yıl) ve 12 erkek (yaş 11,09±0,90 yıl, boy 149±11 cm, vücut ağırlığı 42,3±8,10 kg, spor yaşı 3,83±0,69 yıl) toplam 23 sporcu gönüllü olarak katıldı. Sporcuların boy, vücut ağırlığı, el uzunluğu, kol uzunluğu, kulaç uzunluğu, bacak uzunluğu, ayak uzunluğu, omuz genişliği, bel çevresi ölçümleri ve 50 metre serbest stil yüzme derecesi ile ilgili veriler toplandı. Verilerin istatistiksel analizi için SPSS 23.0 istatistik programı kullanıldı, Pearson Korelasyon analizi ile değerlendirildi ve anlamlılık düzeyi olarak p<0,05 değeri alındı. Bulgular: Test sonuçları yüzücülerin 50 m serbest stil yüzme performansları ile kulaç uzunlukları (r=-0,578; p<0,05) ve kol uzunlukları (r=-0,566; p<0,05) arasında zıt yönde ve orta düzeyde, omuz genişlikleri (r=-0,440; p<0,05) ile arasında ise zıt yönde ve düşük düzeyde bir ilişki olduğunu gösterdi. Sonuç: Bu ilişki, yüzücülerin kulaç uzunluğu, kol uzunluğu ve omuz genişliği değerleri arttıkça 50 m serbest stil yüzme sürelerinin kısalacağını göstermektedir

Anahtar Kelimeler: Antropometri; yüzme; performans; çocuk