Nadir görülen bir klinik tablo: malign karsinoid sendrom.


ÇİÇEK M. , PASLI S. , SAĞLAM B. , YADİGAROĞLU M. , ŞAHİN A. , KARACA Y.

9. Asian Conference on Emergency Medicine, 13. Turkish Emergency Medicine Congress, 22 - 25 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri