Earthquake analysis of hyperbolic cooling towers


Creative Commons License

Özgan K., Karakaş A. İ., Daloğlu A.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.22, no.6, pp.433-441, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study the dynamic behavior of hyperbolic cooling towers with various geometric properties under earthquake effect is examined. Various cooling tower samples with different geometric dimensions are analyzed and the effects of curvature, slenderness, thickness and throat level on the dynamic behavior of hyperbolic cooling towers are investigated. The influences of these parameters on the behavior of cooling tower are investigated by comparing lateral displacement, meridional forces and moments. Numerical analysis are performed using a software coded in Matlab programming language which makes possible to use MATLAB and SAP2000 structural analysis software package simultaneoxisly.

Bu çalışmada farklı geometrik özelliklere sahip hiperbolik soğutma kulelerinin deprem etkisindeki dinamik davranışları incelenmiştir. Kule davranışına etkileri araştırılan geometrik özellikler kabuk eğriliği, kabuk kalınlığı, kule narinliği ve boyun seviyesinin yüksekliğidir. Bu parametrelerin çeşitli oranlarda değiştirilmesi sonucu elde edilen maksimum yatay yer değiştirmeler, meridyonel kuvvet ve momentler karşılaştırılarak kulenin davranışına etkileri incelenmiştir. Sayısal çözümler MATLAB ve SAP2000 yapısal analiz paket programını eş zamanlı olarak kullanımına olanak sağlayan ve Matlab programlama dili ile kodlanan bir yazılımın kullanılmasıyla gerçekleştirilmiştir.