KAR PAYI DAĞITIM KARARLARINA YÖNELİK TEORİLER VE TÜRKİYE’DE GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI


Dağlı H., Faedfar S., Aktaş Z.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.3, pp.126-144, 2021 (Peer-Reviewed Journal)