Gelir ve Faiz Oranlarının Konut Fiyatları Üzerindeki Kısa ve Uzun Dönem Etkileri


KOLCU F., YAMAK N.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.141-152, 2018 (Peer-Reviewed Journal)