Bir Metinsel Arkeoloji Denemesi: Medine-i Çorum Mahallâtında Veliyyüddin Paşa Evi ve Müştemilatı


TULUK Ö. İ.

I. Türkiye Mimarlık Tarihi Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye