A Self Adjustable FACTS Device and Controller for Distribution Systems


ÖZKOP E., ALTAŞ İ. H., Sharaf A.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.17, no.1, pp.131-137, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this paper, a FACTS based dynamic switched C-type filter (DSCTF) compensator scheme for distribution systems is presented with different load characteristics and control strategies. In order to suppress power quality problems and increase overall energy utilization efficiency; design and digital realization of the DSCTF consisting of dynamic control strategies are studied. Matlab/Simulink Software Environment is employed to validate the effectiveness of FACTS DSCTF device. It has been shown that the proposed FACTS-DSCTF is effective to mitigate power quality and energy utilization problems as well as in compensating voltage disturbances and current harmonics.

Bu çalışmada, dağıtım sistemleri için FACTS tabanlı dinamik anahtarlamalı C-tipi filtre (DSCTF) kompanzatörü, farklı denetim stratejileri ve yük karakteristikleri ile sunulmaktadır. Enerji kullanım verimini artırmak ve güç kalitesi problemlerini bastırmak için dinamik denetim stratejilerini içeren DSCTF nin tasarımı ve dijital gerçekleştirilmesi çalışılmıştır. FACTS DSCTF cihazının etkinliğini doğrulamak için Matlab/Simulink yazılım ortamı kullanılmıştır. Önerilen FACTS-DSCTF in güç kalitesi ve enerji kullanım problemlerini azaltmanın yanı sıra gerilim bozukluklarını ve akım harmoniklerini de kompanzasyonunda etkili olduğunu göstermektedir.