Volkanların Sismik Tomografi Yöntemiyle Görüntülenmesi: Kuvaterner Yaşlı Bir Volkan Üzerinde Yapılan Uygulamalar


GÖKALP H.

40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 27-30 Eylül 2005, KTÜ, Trabzon-Türkiye., Turkey, 27 - 30 September 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Karadeniz Technical University Affiliated: No