İntrapartum Elektronik Fetal Monitorisazyon Uygulaması ve Bu Uygulamada Sağlık Profesyonellerinin Sorumlulukları


AKTAŞ S. , OSMANAĞAOĞLU M. A.

İnternational Sience Symposium "Ouality in Sience", 1 - 04 Eylül 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri