The Anxiety Level of Parents of Patients Admitted to Pediatric Emergency Clinic During The COVID-19 Pandemic


Yurdaor S. S., Türe E., Ertek E., Eren D., Aktürk B., Tayfun Şentürk E., ...More

Pediatric Practice and Research, vol.10, no.2, pp.44-48, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: COVID-19 pandemisinin ruhsal durum üzerinde önemli ve uzun vadeli etkisinin olması beklenmektedir. Bu çalışma ile amacımız, pandeminin ebeveynlerin stres düzeyine etkisini belirlemek için çocuk acil polikliniğimize başvuran hastaların ailelerinin kaygı düzeylerini ölçmektir. Ayrıca, kaygı düzeylerini etkileyebilecek faktörleri değerlendirmek ve COVID-19 pandemisinin ebeveynlerin duygu durumlarına etkisini araştırmaktır. Uzun vadeli hedefimiz, gelecekte bu ebeveynlere destek sağlamaktır. Araç ve Yöntemler: Çocuk acil servisimize başvuran hastalar COVID-19 şüpheli ve şüpheli olmayan şeklinde iki gruba ayrıldı. Hastaların ebeveynlerine Durumluluk Sürekli Kaygı Ölçeği anketi uygulandı. Bulgular: Özellikle annelerde daha fazla olmak üzere, hastalarda COVID-19 şüphesi olmasının bile ebeveynlerin anksiyete seviyesini yükselttiği görüldü. Sonuç: COVID-19 pandemisi ebeveyn anksiyetesini yükseltmiştir. Çocuklar ve ebeveynler üzerinde büyük psikolojik etkileri olan böyle bir pandemi sürerken, kaygıyı tespit etmek, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak, sosyal ve tıbbi bakım hizmetleri aracılığıyla yardım sağlamak için çeşitli şekillerde çalışmaların sürdürülmesinin son derece faydalı olduğuna inanılmaktadır.