KONFEKSİYON ÜRETİM İŞLETMELERİNİN YALIN VE ÇEVİK ÜRETİM SİSTEMİ FARKINDALIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Tiryaki D.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, no.14, pp.23-45, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aims to measure the lean and agile production system awareness of garment manufacturing enterprises, operating in the Eastern and Central Black Sea. A questionnaire form was sent to all of the enterprises operating in the region. The results obtained from 42 enterprises were analyzed by IBM SPSS Statistics Package Program. In the analyzes, it was concluded that the awareness of lean production system of apparel manufacturing enterprises is higher than the awareness of agile production system. In addition, it was concluded that there were significant differences between enterprises in terms of lean production system awareness based on the number of employees and the amount of production; and that the awareness of agile production system was higher in enterprises producing their own brand and perform contract manufacturing than in enterprises that perform contract labor. This study measures the lean and agile production system awareness of enterprises that struggle with similar difficulties in terms of human and economic infrastructure and distance to the market together in a way that enables comparison.

Bu çalışmanın amacı, Doğu ve Orta Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren konfeksiyon üretim işletmelerinin yalın ve çevik üretim sistemi farkındalıklarını ölçmektir. Bölgede faaliyet gösteren işletmelerin tamamına anket formu gönderilmiş ve geri dönüş yapan 42 işletme üzerinden elde edilen sonuçlar IBM SPSS Statistics Paket Programında analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde, konfeksiyon üretim işletmeleri yalın üretim sistemi farkındalığının çevik üretim sistemi farkındalığından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışan sayısı ve üretim miktarına göre işletmeler arasında yalın üretim sistemi farkındalığı açısından anlamlı farklar olduğu; kendi markasını üreten ve fason üretim gerçekleştiren işletmelerin, çevik üretim sistemi farkındalığının fason işçilik yapan işletmelere göre daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir. Bu çalışma, beşerî ve ekonomik altyapısı ile pazara olan uzaklığı açısından benzer güçlüklerle mücadele eden işletmelerin yalın ve çevik üretim sistemi farkındalığını karşılaştırmaya imkân verecek şekilde birlikte ölçmektedir.