Genel Kamu Hukuku Bağlamında Thomas Hobbes'u Yeniden Düşünmek: Burjuvazi ve Monark Yandaşlığı Ya Da Burjuvazi ve Monark"In"- Tanrı "OUT"


ŞAHİN A., DOĞAN A.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.14, 2017 (Peer-Reviewed Journal)