HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEPATİTİS E VİRÜSSEROPREVALANSIHEPATÎT E VIRUS SEROPREVALENCE IN HEMODIALYSIS PATIENTS


Cengiz K., Özyılkan E., Coşar A. M. , Günaydın M., Kesim G., Kundak M.

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon DergisilOfficial Journal of the Turkish Nephrology, vol.5, no.1, pp.16-18, 1996 (Peer-Reviewed Journal)