HEMODİYALİZ HASTALARINDA HEPATİTİS E VİRÜSSEROPREVALANSIHEPATÎT E VIRUS SEROPREVALENCE IN HEMODIALYSIS PATIENTS


Cengiz K., Özyılkan E., Coşar A. M., Günaydın M., Kesim G., Kundak M.

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon DergisilOfficial Journal of the Turkish Nephrology, vol.5, no.1, pp.16-18, 1996 (Peer-Reviewed Journal)