PS-057 Surgical Emergencies (General Surgery, Orthopedics, Brain Surgery, Cardiovascular, Anesthesia, ENT, Gynecology, Eye, etc.) Batında distansiyon: Dev Over Kisti


ERSÖZ GENÇ E.

XIII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.133

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.133

Özet

 Dev intraabdominal kistler veya lezyonlar sağlık hizmetlerinin iyileşmesinden dolayı günümüzde sık gözükmemektedir. Bening yapılı 8 cm’den küçük kistler konservatif tedavi gerektirirken, postmenapozal dönemde sınır 5 cm’dir. İleri derecede abdominal distansiyon şikayeti ile başvuran hastaların ayrıcı tanısında obezite, gastrointestinal ostruksiyonlar ve dev intraabdominal kistler unutulmamalıdır. Ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri ayırıcı tanı için kullanılabilir. Malign ve bening lezyonların ayrımında tümör markırları faydalı olabilir. Tanı koyulduğu andan itibaren cerrahi tedavi planının erken dönemde yapılması muhtemel malign oluşumların progresyonunu engelleyebileceğinden dikkatli olunmalıdır. Anahtar Kelimeler: Dev Over Kisti, Karın ağrısı, Gebelik