Türkiye’deki Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının Performans Değerlendirmesi


Er B., Dağlı H., Bank S.

Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), no.40, pp.84-95, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, performance of pension mutual funds that are important investment vehicle of individual investors is valued from November 2003 to March 2007. These funds eliminate nonsystematic risk through diversification because they have wide range investment vehicles in their portfolio, and, satisfy their investors with yield that is over risk free rate of return. In the study, Sharpe, Treynor and Jensen performance indexes, that are used for valuing portfolio performance widespread, are benefited and the performance situations of ten pension mutual funds that exist within the context of study are stated according to each of performance indexes.

Bu çalışmada, küçük bireysel yatırımcılar açısından önemli bir yatırım aracı olan emeklilik yatırım fonlarının 2003 Kasım - 2007 Mart dönemi performans değerlendirmesi yapılmıştır. Bu tür fonlar, çok çeşitli yatırım araçlarını portföylerinde bulundurduklarından dolayı çeşitlendirme yoluyla sistematik olmayan risk türünü ortadan kaldırma imkânı tanımakta ve risksiz faiz oranı üzerinde yatırımcılarına getiriler sağlamaktadırlar. Çalışmada, portföy performans değerlendirmesinde yaygın olarak kullanılan Sharpe, Treynor ve Jensen performans endekslerine yer verilmiş ve her bir performans endeksine göre çalışma kapsamında yer alan 10 adet emeklilik yatırım fonunun araştırma dönemi itibariyle performans durumları ortaya konmuştur.