Nadir Birleşik Heterozigot Mutasyonu ile Spinal Musküler Atrofi: Olgu sunumu


ACAR ARSLAN E., CEYLAN A. C., ERDEN A., ESENÜLKÜ G., ÖZKAN KART P., ŞAHİN S., ...More

3. NÖROMÜSKÜLER HASTALIKLAR KONGRESİ, İzmir, Turkey, 1 - 03 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes