Nadir Birleşik Heterozigot Mutasyonu ile Spinal Musküler Atrofi: Olgu sunumu


ACAR ARSLAN E. , CEYLAN A. C. , ERDEN A. , ESENÜLKÜ G. , ÖZKAN KART P. , ŞAHİN S. , ...More

3. NÖROMÜSKÜLER HASTALIKLAR KONGRESİ, İzmir, Turkey, 1 - 03 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey