İmge Füzyon Yöntemine Dayalı Mikroskobik Görüntülemede otomatik Odaklama


DOĞAN H. , EKİNCİ M.

IEEE SIU 2014, 22. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2014, ss.1857-1860

  • Basıldığı Şehir: Trabzon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1857-1860

Özet

Mikroskobik görüntüler üzerinde otomatik bakteri analizi süreçlerinde öncelikli işlem görüntülemede optimum odaklanmanın gerçekleştirilmesidir. Laborantların mikroskop tablasını el-göz koordineli Z-ekseninde hareketlendirmesi ile oluşan ardışıl imgeler dizilerinde birden fazla imgenin beraber irdelenmesiyle güvenilir görüntüleme sağlanabilmektedir. Bu çalışmada, literatürde yaygın olan imge dizisinde maksimum odaklama kıstas değerini veren tek bir çerçevenin seçimi yerine, dizideki bu değere sahip imgenin etrafındaki çok sayıda çerçevenin işlenmesine dayalı alınan imgelerden optimum odaklanmış renkli görüntünün otomatik üretimi amaçlanmıştır. Mikroskop tablasının Z-ekseninde farklı odaklamalara sahip imge dizileri sayısal ortamda işlenerek optimum netleştirmeye sahip mikroskobik görüntüleme gerçekleştirilir. Alınan imge dizilerinde öncelikle kıstas fonksiyon analizine dayalı imge dizisinin netlik olasılık yoğunluk fonksiyonu (pdf) elde edilir. En yüksek pdf değerine sahip imge referans imge olarak atanır. Görüntünün tüm alanında (piksellerinde) optimum netliğin sağlanması ise referans imge ve kendisinin pdf değerine yakın imgelerin çok-boyutlu renk uzayında imge füzyon yaklaşımı uygulanarak renkli görüntünün tüm alanında optimum odaklanma otomatik başarılır. Önerilen yöntem TB tanısı amaçlı ARB ile boyanmış balgam yaymaları içeren farklı lamlardan alınan imge dizilerinde test edilerek başarımı literatürdeki diğer yöntemlerle karşılaştırılmıştır.