Çoklu ilaca dirençli, apse ve bakteremi etkeni Bacteroides fragilis izolatında, antibiyotik baskısı altında gelişen karbapenem direnci


ÜLGER N., Yoğurtcu N., Tigen Tükenmez E., UPRAK T. K. , BURUK C. K. , YEGEN Ş. C. , ...More

XXXVIII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 4 - 08 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper