Cl. difficile’in neden olduğu antibiyotik ilişkili diyare olgularının değerlendirilmesi


AKSOY F. , ELMAS N. , KAYA S. , SET T. , YILMAZ G. , KÖKSAL İ.

6. uLUSLARARASI KARADENİZ AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, 14 - 17 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri