Derin Konvolüsyonel Nesne Algılayıcı ilePlevral Efüzyon Sitopatolojisinde Otomatik Çekirdek Algılama


Kılıç B., BAYKAL KABLAN E., DOĞAN H., EKİNCİ M., ERCİN M. E., ERSÖZ Ş.

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, 2020 (Peer-Reviewed Journal)