Göknar-Kayın Karışık Meşceresi Altındaki Ölü Örtü Örneklerinde Mikrobiyal Biyokütle C (Cmic), N (Nmic) ve P (Pmic)'un Mevsimsel Değişimi


Creative Commons License

Bolat İ., Kara Ö., Tunay M.

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.993-1003, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.24011/barofd.767681
  • Journal Name: Bartın Orman Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.993-1003
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Öz

Toprak içerisinde meydana gelen bütün olaylara aracılık eden toprak mikroorganizmaları, aynı zamanda toprak organik maddesinde meydana gelen değişikliklerin de hassas bir göstergesidir (indikatörüdür). Çalışma alanı olarak Bartın ili Arıt ilçesinde yayılış gösteren göknar-kayın karışık meşceresi seçilmiştir. Çalışmada meşcereye ait ölü örtülerin mikrobiyal biyokütle C, N ve P içeriklerini mevsimlere göre belirlemek hedeflenmiştir. Çalışmanın materyal kısmını meşcerenin altından alınan ölü örtü örnekleri (20x20 cm’lik alandan) oluşturmaktadır. Örneklerin bazı kimyasal ve mikrobiyal analizleri için 2009 yılı içerisinde ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde 15’er adet ölü örtü örneği alınmıştır. Ölü örtü örneklerinin mikrobiyal biyokütle C, N ve P içerikleri kloroformfumigasyon-ekstraksiyon yöntemine göre belirlenmiştir. Örneklerinin ortalama pH değeri en düşük yaz mevsiminde (6,49), en yüksek kış mevsiminde (6,96) tespit edilmiştir. Örneklerinin en düşük organik C (Corg) içeriği yaz mevsiminde (% 18,1) ve en yüksek ilkbahar mevsiminde (% 36,8) ortaya çıkmıştır. Ölü örtü örneklerinin ortalama en yüksek mikrobiyal biyokütle C (Cmic) içeriği sonbahar mevsiminde (5492,30 µg g-1), mikrobiyal biyokütle N (Nmic) içeriği ise en yüksek yaz mevsiminde (715,23 µg g-1) belirlenmiştir. Bununla birlikte araştırma alanında ortalama en düşük mikrobiyal biyokütle P (Pmic) içeriği sonbahar mevsiminde 370,71 µg g-1 olarak tespit edilmiştir. Basit varyans analizi sonuçlarına göre, ölü örtü örneklerinin bazı kimyasal özellikleri (nem, pH ve organik C vb.) ile mikrobiyal biyokütle C, N ve P içerikleri mevsimlere göre değişiklik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Organik karbon, mikrobiyal biyokütle, karışık meşcere, mevsimsel değişim, ölü örtü.


Seasonal Change of Microbial Biomass C (Cmic), N (Nmic) and P (Pmic) in Forest Floor Samples under Fir-Beech Mixed Stand

Abstract

Soil microorganisms, which mediate all events happening in the soil, are also a sensitive indicator of the changes occurring in soil organic matter. Fir-beech mixed stand located in the Arıt district of Bartın province is chosen as the study area. In this study, it is aimed to determine microbial biomass C, N and P contents according to seasons. The material part of the study consists of forest floor samples (20x20 cm area) taken under the stand. For some chemical and microbial analyzes of forest floor samples, 15 forest floor samples (total 120 samples) were taken in the spring, summer, autumn and winter seasons. Microbial biomass C, N and P contents of forest floor samples were determined by chloroform-fumigation-extraction method. The average pH of the forest floor samples is shown in the lowest summer season (6.49), the highest winter season (6.96). The lowest organic C (Corg) content of the samples is observed in summer (18.1%) season and the highest spring season (36.8%). The highest microbial biomass C (Cmic) content of the forest floor samples is determined in the autumn season (5492.30 µg g1 ) and the highest microbial biomass N (Nmic) content is detected in the summer season (715.23 µg g-1). In addition, the lowest microbial biomass P (Pmic) content in the study area is found as 370.71 µg g-1 in the autumn season. According to the results of the simple variance analysis (One-Way ANOVA), some chemical properties (moisture, pH and organic C, etc.) and microbial biomass C, N and P contents of forest floor samples are varied with the seasons.

Keywords: Organic carbon, microbial biomass, mixed stand, seasonal change, forest floor.