Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerini Kullanarak Serbest Bölge Yer Seçimi


Ağaç G., BAKİ B., Peker İ., AR İ. M.

Dokuz Eylül İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.30, no.1, pp.79-113, 2015 (Peer-Reviewed Journal)