Kentsel, Fonksiyonel ve Yapısal Bağlamda Malmö Live Concert Hall


Bircan E., Kavraz M.

KAPU Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-22, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Tiyatro ve konser etkinliklerinin gerçekleştirildiği yapılar, bulundukları şehirler ve ülkeler için birer sembol, insanlar için ise sosyal etkileşim alanlarıdır. İsveç'in Malmö kentinde bulunan ve günümüzün en önemli konser salonlarından birine sahip olan Malmö Live de bu sembol yapılardan biridir. Malmö Live, Mölmö’nün liman kentinden bilgi kentine dönüşümü sırasında düzenlenen bir yarışmada birincilik ödülü kazanmış olup, otel, ofis, kongre merkezi ve konser salonundan oluşmaktadır. Bu çalışmada Malmö Live yapı kompleksi; kentsel bağlamı, ulaşım sistemleri ile ilişkisi, biçimsel ve işlevsel özellikleri, yapısal ve fiziksel çevre göstergeleri, kullanılan teknoloji, inşaat teknolojisi ve fiziksel çevre göstergeleri açısından değerlendirilmiştir. Katlardaki farklı işlevler arasındaki ilişkiler incelenmiş, konser salonunun fuaye, seyirci alanı, sahne ve kulis birimleri analiz edilmiştir. Seyirci ve fuaye birimleri kullanıcı sayılarına göre her kata özel olarak ele alınmış ve bu birimlerde kişi başına düşen alan ve hacim değerleri hesaplanmıştır. Malmö kenti ve Malmö Live yerinde gözlemlerle incelenmiş, fotoğraflanarak belgelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda farklı faaliyetlere ev sahipliği yapan yapı kompleksinin ihtiyaç duyulan şartları kolaylıkla sağlayabildiği, konser salonunun ise dinleyici ve orkestra için olması gereken akustik konfor koşullarını sunabildiği görülmüştür.