14-16 Yaş Yüzücülerde Antropometrik Özellikler ile 50 Metre Sırtüstü Stil Yüzme Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Creative Commons License

YÜKSEK S. , AKPINAR E. G. , AYAN V. , ÖLMEZ C.

İÜ Spor Bilimleri Dergisi, vol.7, no.3, pp.1399-1414, 2017 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : İÜ Spor Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.1399-1414

Abstract

Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between antropometric features and backstroke swimming performance in 14-16 years of age swimmers. 11 boys (age 14,91±0,94 years, height 171,45±9,73 cm, weight 63,11±12,52 kg, experience 5,36±1,43 years) and 5 girls (age 15,40±0,89 years, height 164,2±3,03 cm, weight 55,60±3,91 kg, experience 6,4±0,89 years) totally 16 swimmers in Trabzonspor Swimming Clup participated in this study voluntarily. The body weight, anthropometric measurements (height, stroke, leg, arm, hand height- width) and subcutaneous fat of four different areas (biceps, triceps, subscapula, suprailliac) and diameter- circumference (humerus, femur) and 50-meter backstroke swimming durations of athletes who participated this study were collected. Correlation were studied with spearman and all analyses were executed in SPSS 23.0 and the statistical significance was set at p<0.05. The results indicated that there is statistically significant relationship between 50-meter backstroke swimming performance and body weight (r=-0,872; p<0,05), humerus circumference (r=-0,975; p<0,01) in girls. There is statistically significant relationship between 50-meter backstroke swimming performance and femur circumference (r=-0,626; p<0,05), humerus diameter (r=-0,740; p<0,01), humerus circumference (r=-0,671; p<0,05), body mass index (r=-0,609; p<0,05) in boys. The anthropometric features like body weight, body mess index, femur circumference, humerus circumference and humerus diameter affect positively backstroke swimming performance as a consequence.
Key words: swimming, anthropometry, performance

Özet
Bu çalışma; 14-16 yaş grubu yüzücülerin antropometrik özellikleri ile sırtüstü yüzme performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapıldı. Çalışma, Trabzonspor Yüzme Kulübündeki 11’i erkek (yaş 14,91±0,94 yıl, boy 171,45±9,73 cm, vücut ağırlığı 63,11±12,52 kg, spor yaşı 5,36±1,43 yıl) ve 5’i bayan (yaş 15,40±0,89 yıl, boy 164,2±3,03 cm, vücut ağırlığı 55,60±3,91 kg, spor yaşı 6,4±0,89 yıl) toplam 16 lisanslı sporcunun gönüllü katılımlarıyla yapıldı. Araştırmaya katılan sporcuların vücut ağırlığı, antropometrik ölçümleri (boy, kulaç, bacak, kol, el uzunluğu- genişliğini), dört farklı bölgeden alınan derialtı yağ (biceps, triceps, subscapula, suprailliac) ve çap-çevre (humerus, femur) ölçümleri ile 50 metre sırtüstü yüzme dereceleri alındı. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 23.0 istatistik programı kullanılarak Spearman Korelasyon analizi ile değerlendirilerek p<0,05 anlamlılık düzeyinde incelendi. Araştırma sonucunda; bayan yüzücülerin 50 metre sırtüstü yüzme dereceleri ile vücut ağırlığı (r=-0,872; p<0,05) ve humerus çevre (r=-0,975; p<0,01) ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu. Erkek yüzücülerin ise; 50 metre sırtüstü yüzme dereceleri ile femur çevre (r=-0,626; p<0,05), humerus çap (r=-0,740; p<0,01), humerus çevre (r=-0,671; p<0,05) ve vücut kitle indeksi (r=-0,609; p<0,05) değerleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı olduğu tespit edildi. Sonuç olarak; 14-16 yaş grubu yüzücülerde vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, femur çevre, humerus çevre ve humerus çap gibi antropometrik özelliklerin sırtüstü yüzme performansına olumlu yönde etki ettiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: yüzme, antropometri, performans