ENDÜSTRİ DEVRİMİ SONRASI KENT PEYZAJLARI; İNSAN VE DOĞA İLİŞKİSİ


ÇİĞDEM A. , AKYOL D. , ALPAK E. M.

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.564

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.564

Özet

ENDÜSTRİ DEVRİMİ SONRASI KENT PEYZAJLARI; İNSAN VE DOĞA İLİŞKİSİ
1 Araş. Gör. ABDULLAH ÇİĞDEM - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Peyzaj Mimarlığı
2 Araş. Gör. DUYGU AKYOL - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Peyzaj Mimarlığı
3 Araş. Gör. ELİF MERVE ALPAK - Karadeniz Teknik Üniversitesi - Peyzaj Mimarlığı

Endüstri Devrimi ve 19. Yüzyıldaki yaygın kentleşmeyle birlikte doğal alanların kentlerden kaybolması ve doğanın günlük yaşamdaki yerini kaybetmeye başlaması doğa koruma hareketlerinin başlamasına sebep olmuş ve doğal alanlara şehirlerde daha çok yer ayrılması savunulmaya başlanmıştır. Yirminci Yüzyılda kentleşmenin kırsal alanlara doğru yaygınlaşması ve kırsal alanların endüstriyelleştirilmesi de doğayı kentlere tekrar geri getirme hareketlerini artırmıştır. Kırsal alanlardaki doğanın kaybediliyor olması şehirlerdeki yeşil alanlarda doğal peyzaj stiline olan ilgiyi artırmış, doğal alanların şehirlerde tekrar canlandırılması birçok insan tarafından doğa ile yeniden pozitif bir ilişkinin kurulması isteğinin yansıması ve doğanın günlük yaşamdan kaybolmasının telafisi olarak görülmüştür. Bu kapsamda kent ölçeğinde oluşturulan birçok plan ve tasarım çalışmalarında kent peyzajının entegrasyonu farklılık göstermektedir. Çalışma kapsamında endüstri devrimi sonrası kentlerde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak kent peyzajının ve peyzaja yüklenen anlamsal değerlerinin örnek kentler üzerinden incelenerek 21. Yüzyılda gelinen son nokta hakkında tespit çalışması yapılmıştır.
Keywords: Endüstri Devrimi, Kent, Kent Peyzajları