Rusya Federasyonu ile Ticarette Türkiye’nin Açmazları


KALAYCI C.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.37-57, 2013 (Peer-Reviewed Journal)