Kamulaştırmasız Hukuki El Atma Kavramının İncelenmesi ve Muhtemel Çözüm Yaklaşımlarının Geliştirilmesi


Creative Commons License

Çoruhlu Y. E., Uzun B., Yıldız O.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, no.39, pp.1-28, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-28
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Kamulaştırmasız el atma kavramı Türk Hukuk Sistemi’ne 1956’da girmiştir.1983 tarihli Kamulaştırma Kanunu’nun 38.maddesi ile düzenlenmiş tek kamulaştırmasız el atmaya dayanak yasa metni, 2003’de Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmiştir. Buna karşın, kamulaştırmasız el koyma sebebiyle tazmin ifadesi kamulaştırma kanununa eklenerek yasal kimlik kazanmıştır. Ayrıca bu olgunun varlığı 2026 tarihine kadarda ötelenmiştir. Daha sonraki düzenleme ile bu tarih sınırlaması da kaldırılmıştır. Yani kamulaştırmasız el atmanın ilerleyen yıllarda devam etmesi hukuki bir kimlik kazanmıştır. Ardından, 6475 sayılı Yasa ile kamulaştırmasız hukuki el atma davalarında 07.09.2021’e kadar hüküm vermek hukuken imkânsız hale gelmiştir. Anayasa Mahkemesi, bu kanun maddesini Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesi ile iptal etmiştir. Şu anda hukuki el atmaya ilişkin dava açmak için yasal bir engel kalmamıştır. Bunun yanında, hukuki el atmaya ilişkin bazı kavram yanılgıları da mevcuttur. Bazı parseller; sit alanı, jeolojik sakıncalı alan, tarımsal niteliği korunacak alan sınırları içinde kalabilir.