TRABZON'DA ORMANLAR VE ORMANCILIK Dün-Bugün-Yarın


Toksoy D.

Gece Kitaplığı, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Gece Kitaplığı
  • City: Ankara
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

ÖNSÖZ

İnsan orman ilişkilerinin insanlık tarihi ile başladığı bilinmektedir. Birçok medeniyetin hüküm sürdüğü Anadolu’da da ormanlar sürekli yerleşim ve savaşlar sonucunda büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Yine insan ihtiyaçlarının değişmesi ve çeşitlenmesiyle ormanlardan beklentiler artmış ve çeşitlenmiştir. Sonuçta geçmiş dönemde yaşanan olaylar ve bunların ormanlar üzerindeki etkileri günümüz ormancılığını oluştururken, bugünün yaşanan olayları da geleceğin ormanları ve ormancılığını şekillendirecektir. Trabzon, ülkemizin en tarihi ve merkezi şehirlerinden

biri olup; tarihin çok eski dönemlerinden beri ağaç ve orman varlığı ile dikkat çekmiştir. Kitapta, bu tarihi süreçte ormanlar ve ormancılık faaliyetlerinde yaşanan gelişmeler incelenmiş ve gelecekteki orman varlığı ve ormancılık faaliyetlerinin nasıl şekilleneceği üzerine kısa bir değerlendirme yapılmıştır.

Bu kitabın yazılmasında pek çok amaç güdülmüştür.

Bunlar;

• Ülkemizde çok yetersiz olan yerel ormancılık çalışmalarına dikkat çekmek,

• Milattan önce 400 yılından itibaren varlığı yazılı kayıtlarda yer alan ormanlarla birlikte ilk kez 1873 yılında Trabzon’da kurulan ormancılık örgütünün yaklaşık 150 yıllık gelişimini ortaya koymak,

• Bu gelişim sürecinde tanımı olmayan, sınırları ve mülkiyeti bilinmeyen ve belirlenemeyen, ağaç türleri tam olarak tanımlanamayan ve gelişigüzel yararlanılan doğal kaynak olan ormanlar ile ormancılıktan günümüzde birçok yönüyle eleştirilse bile, yaşanılan olağanüstü gelişmede katkısı olan birçok meslektaşımızın isimlerini bulup çıkartmak – yaşatmak ve bu uzun dönemi genel hatlarıyla değerlendirmek,

  • Özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle gelecekte Trabzon ormanları ve ormancılığında olabilecek değişimleri tahmin etmektir.