İlk ve Ortaokul Öğrencilerinin Sanat ve Sanat Eğitimine İlişkin Görüşleri


KALYONCU R.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.54, pp.75-88, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.75-88
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of this study was to explore elementary and middle school students' perceptions of art and meanings attached to it, and identify their opinions on art education. The subject group consisted of 154 students attending two different elementary and middle schools at the center of Trabzon Province. In order to collect data, the students were given an interview form comprised of 15 questions and asked to reply the questions. Descriptive analysis was used as a method of qualitative analysis. Although the number of students and questions was limited, the findings of the study revealed the opinions of elementary and middle school students' on art and art education. In conclusion, it was found that today's art education at the primary and secondary levels in our country was superficial and inadequate.

Bu araştırmanın amacı İlköğretim ve Ortaöğretim de okuyan öğrencilerin sanat anlayışlarını, sanata yükledikleri anlamları keşfetmek ve sanat eğitimi hakkındaki görüşlerini tanımlamaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Trabzon ili il merkezinde iki farklı ilköğretim ve ortaöğretim okulunda eğitim-öğretim gören toplam 154 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında her öğrenciye 15 sorudan oluşan görüşme formu verilmiş ve soruları cevaplamaları istenmiştir. Araştırmanın veri analizinde nitel analiz tekniklerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; bu çalışma, sınırlı sayıdaki öğrenci ve sorularla birlikte ilk ve orta öğretim seviyesindeki öğrencilerin sanata ve sanat eğitimine dair görüşlerini ortaya koymuştur. Bu araştırmanın sonucunda; bugün ilkemizde ilk ve orta öğretim seviyesinde verilen sanat eğitiminin, olması gerekenden uzak ve yüzeysel olarak verildiğini ortaya çıkmıştır.