The relationship between oxidant antioxidant status and the levels of autoantibodies againts oxidised low ensity lipoprotein in patients with Behçets disease


Yandı Y. E. , ÖREM A. , Vanizor B., UYDU H. A. , Cimşit g., MALKOÇ M.

XVI.Ulusal Biyokimya Kongresi İKinci Uluslararası Biyobilim Günleri, 23 - 27 Ekim 2000

  • Yayın Türü: Bildiri