AHS VE BULANIK PROMETHEE YÖNTEMLERİYLE DESTİNASYON SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECESİNİN BELİRLENMESİ VE EN UYGUN DESTİNASYON SEÇİMİ


USTASÜLEYMAN T. , ÇELİK P.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.1, no.14, pp.85-102, 2015 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 14
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
  • Page Numbers: pp.85-102

Abstract

 

Tourism is a sector that is the most growing and generating revenue in recent years. As the other coun-tries in the world, Turkey makes a point of tourism.

In this study, it is aimed to assess the factors that affect the choice of people and to concatenate the alter-natives in terms of domestic touristic tours, overseas tours and domestic cultural tours. In this context, firstly factor primacies are calculated by Analytic Hierarchy Process then the alternatives are concatenat-ed by Fuzzy PROMETHEE method. According to the results it is ascertained that novelty seeking is the most important factor and overseas tours are the preferential alternative.

 

Turizm son yıllarda en hızlı gelişen ve en fazla gelir sağlayan sektörlerden biridir. Türkiye gibi dünyadaki birçok ülke turizme önem vermektedir.

Bu çalışmada yurt içi turistik turlar, yurt dışı turları ve yurt içi kültür turları açısından kişilerin seçim kararını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve ardından tatil alternatiflerinin öncelik bakımından sıralanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda öncelikle faktörlerin ağırlıkları Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yaklaşımıyla hesaplanmış, alternatiflerin sıralanması için ise Bulanık PROMETHEE yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre destinasyon seçiminde en önemli kriterin değişiklik arayışı olduğu belirlenirken faktörler açısından en çok tercih edilen alternatifin yurt dışı turlar olduğu ortaya çıkmıştır.