ŞİRKETLERE ÖZGÜ HABERLERİN HİSSE PERFORMANSINA ETKİSİ: BİST-30 ŞİRKETLERİ ÖRNEĞİ1


EYÜBOĞLU K., BULUT H. İ.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, no.16, pp.113-137, 2016 (Peer-Reviewed Journal)