Lise Öğrencilerinin İyonik Bağ İle İlgili Anlamalarının Tespiti: Bir Örnek Olay Çalışmas


ÜNAL S., Ayas A., ÇALIK M.

Eğitim ve Bilim, vol.31, no.141, pp.3-12, 2006 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 141
  • Publication Date: 2006
  • Journal Name: Eğitim ve Bilim
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.3-12
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to investigate level of understanding of students at Lyceé-1 and Lyceé-3 related to concepts about ionic bonds. In this study, a case study research methodology was used. Within this methodology, a multiple choice test was used for collecting data. The test used in the study comprises of 24 multiple-choice items, eight of which were particularly related to ionic bonds, designed from misconceptions on chemical bonds reported in the related literature. The test was administered to 250 students (128 students at Lyceé-1 and 122 students at Lyceé-3). Rest of the choices in each item includes misconceptions relevant with the concept under investigation as well as the correct answer. As a result of data analysis, it was found out that students had some misconceptions about ionic bonds, the atoms forming ionic bonds, ionic compounds and ionic lattices. This article, firstly, identifies misconceptions related to ionic bonds and than, tries to find out their possible reasons why students have those conceptions. Moreover, it presents some suggestions for teachers and teacher educators to overcome these misconceptions. 

Bu çalışmanın amacı, “Kimyasal Bağlar” ünitesinde yer alan “İyonik Bağ” konusu içerisindeki kavramlar ile ilgili Lise-1 ve Lise-3 öğrencilerinin anlama düzeylerini ve sahip oldukları kavram yanılgılarını belirlemektir. Bu amaçla, içerisinde iyonik bağla ilgili 8 sorunun yer aldığı toplam 24 soru içeren çoktan seçmeli bir test geliştirilerek Lise-1 düzeyinde 128 ve Lise-3 düzeyinde 122 olmak üzere rasgele seçilmiş toplam 250 öğrenciye uygulanmıştır. Testte yer alan maddelerin her biri çeldirici olarak, araştırılan kavramla ilgili literatürde belirlenen yanılgıları içermektedir. Testin uygulanması sonucu elde edilen öğrenci cevapları analiz edildiğinde, öğrencilerin bazılarının iyonik bağlanma, bağlanmayı gerçekleştiren atomlar, iyonik yapılı bileşikler ve bu bileşiklerin yapılarına dair çok sayıda kavram yanılgısına sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, öğrencilerin sahip oldukları tespit edilen kavram yanılgıları ve bunların olası nedenleri tanımlanmaya çalışılmış, ayrıca bunların giderilebilmesi için bazı önerilerde bulunulmuştur.