Üniversitelerde Bölüm Baflkanl›¤› Yapan Ö¤retim Elemanlar›n›n Yönetsel Etkililik Düzeyleri*


KASAPOĞLU H.

Yükseköğretim Dergisi, vol.3, no.2, pp.90-96, 2013 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Yükseköğretim Dergisi
  • Page Numbers: pp.90-96