Günümüz İşgücü Piyasasında Ekonometri Uzmanlarının Sahip Olması Gereken Mesleki Niteliklerin Belirlenmesi


GÜRCAN F., ŞEVİK S.

EYİ 2017 XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 October 2017, vol.1, pp.391

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • Page Numbers: pp.391