Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerinde Değişim Söylemi: Geri Kabul Anlaşması ve Medeniyetler İttifakı Örneği


Creative Commons License

Kırbaşoğlu F. , Tüfekçi Ö.

3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 12 - 13 September 2019, vol.1, no.1, pp.312-327

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.312-327

Abstract

Türk politika yapıcılar, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için zamanın ruhunun doğru bir şekilde okunması gerektiğini düşünmüştür. Bu minval üzere, pek çok uluslararası örgütlenmenin ortağı haline gelen Türkiye, altı Batı Avrupa ülkesinin ortak ülküler ve ortak değerler idealiyle kurduğu Avrupa Ekonomik Topluluğu’na da üye olabilmek için müracaat etmiş ve kısa bir süre sonra ortaklık anlaşması imzalamıştır. Akit taraflar arasındaki münasebetler milenyuma kadar inişli-çıkışı bir seyir izlemiş akabinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan belirsizliklerden ötürü meydana gelen mülteci ve göç buhranı çerçevesinde dizayn edilmiştir. Avrupalı uluslar, söz konusu bölgelerdeki istikrarsızlıklar nedeniyle ülkelerini terk ederek kıtalarına gelen mültecileri kendilerine yönelik bir tehdit olarak yorumlamış ve bu durumdan kurtulabilmek için Türkiye’den yardım talep etmiştir. İşte, düzensiz göçü önlemek amacıyla Avrupa Birliği ile Türkiye arasında hayata geçirilen bir takım uygulamalar ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak ilan edilmesinden kısa bir süre önce küresel terör ideolojisine karşı Avrupa Birliği üyesi olan İspanya ile müşterek çabalar içerisinde bulunması çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu minval üzere çalışmada, mülteci ve göç buhranı bağlamında, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik geliştirdiği politikalarda ne tür değişim/değişimler yaşandığı analiz edilerek, Türkiye’nin Avrupa’da yaşanan buhranların hafifletilmesinde oynadığı proaktif rolün ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerle ortak faaliyetlerde bulunmasının Türkiye’nin Avrupa Birliği müzakere sürecini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı tetkik edilecektir.