“Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” Ünitesinde Karşılaşılan Öğretmen Problemleri ve Yanılgıları: Bir Özel durum Çalışması


ŞENEL ÇORUHLU T., ÇEPNİ S.

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.8, no.2, pp.268-281, 2015 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.268-281
  • Karadeniz Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study was to emerge science and technology teachers problems and misconceptions relate to “The Solar System and Beyond: Space Puzzle” Unit. Case study research method was used in this study. The sample of the study consisted of 10 science and technology teachers. Semi structured interview question and observation form were used in the data collection process. Semi structured interview conducted with 10 science and technology teachers. Observation study was done in 2 science and technology teachers’ class. These observations take 14 hours. At the end of the study; it was found that teachers faced problems to attract students’ attention to the unit. Also half of the teachers faced difficulty to answer students’ problems because of the insufficient content knowledge. Textbook including misconception relate to planet orbits can led to teachers’ misconceptions 

 Bu çalışmanın amacı; “Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” ünitesi kapsamında fen ve teknoloji öğretmenlerinin karşılaşmış oldukları problemleri tespit ederek sahip oldukları kavram yanılgılarını açığa çıkarmaktır. Çalışmada özel durum yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 10 fen ve teknoloji öğretmeni oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak; yarı yapılandırılmış mülakat sorusu ve gözlemlerden faydalanılmıştır. Örneklem grubunda bulunan öğretmenlerin 10’u ile mülakat yapılmış içlerinden seçilen 2 fen ve teknoloji öğretmeninin sınıfında gözlem çalışmaları yürütülmüştür. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin büyük çoğunluğunun ünitenin son ünite olması ve havaların ısınması ile birlikte öğrencilerin dikkatini konuya çekmede problem yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin yarısının ünite ile ilgili kapsamlı bilgi sahibi olmadıklarından öğrenci sorularını yanıtlamada kendilerini yetersiz hissettikleri belirlenmiştir. Yapılan gözlemler sonucunda her iki öğretmenin güneş sisteminde yer alan gezegenlerin yörüngelerinin şeklinin daire şeklinde olduğu kavram yanılgısına sahip oldukları ve bu yanılgılarının kaynağının ders kitabından kaynaklanabileceği düşüncesine ulaşılmıştır.