Doğum Eyleminde Ebenin Yaklaşımına Yönelik Etik Sorunlar: Bir Örnek Çalışma


AKTAŞ S., YEŞİLÇİÇEK ÇALIK K.

3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Turkey, 11 - 13 April 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey